Przeszukaj serwis:
Podstawowe informacje

Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego powstał w roku 2005 z inicjatywy Karate Klubu Pruszków, Karate Klubu Wesoła, Warszawskiej Akademii Karate Tradycyjnego oraz nieistniejącego już UKS Pszczelin.
MZKT został wpisany do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, jest także zrzeszony w Polskim Związku Karate Tradycyjnego oraz Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu. Podstawowym celem Mazowieckiego Związku Karate Tradycyjnego jest wspieranie działalności zrzeszonych w nim klubów oraz koordynowanie działań promujących karate tradycyjne w społeczeństwie.

Zarząd:
Jerzy Szcząchor - Prezes
Roman Urban - Wiceprezes
Aneta Różańska - Sekretarz Generalny/Rzecznik Dyscyplinarny 

Komisja rewizyjna:
Tomasz Sokoliński - Przewodniczący
Jadwiga Matusik - Członek
Marcin Sokoliński - Członek

STATUT MZKT

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków,
tel. kom. 0504215537, e-mail:  

 
Karate Klub Pruszków
ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków
Tel. 0 22 758 89 30 w.253
Tel.kom. 0 504 215 537
Tel. kom. 0 504 215 531
e-mail:
Copyright 2012 by Klub Karate Pruszków. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   
Nawigacja
 
 
Projekt: www.zaler.pl