Przeszukaj serwis:
DOJO – Mazowieckie Centrum Karate Tradycyjnego

Od roku 2003 klub czyni starania mające na celu wybudowanie komfortowego i nowoczesnego ośrodka szkoleniowo treningowego dla potrzeb karate tradycyjnego. RM podjęła uchwałe dotyczącą przekazania naszemu klubowi w użytkowanie wieczyste nieruchomości o powierzchni ponad 5000 m2, położonej na granicy Pruszkowa i Piastowa.  W roku 2006, na zlecenie klubu architekci rozpoczęli projektowanie nowego budynku  z uwzględnieniem warunków nieruchomości pruszkowskiej. Obiekt został pomyślany jako niewielki, ergonomiczny pawilon sportowy zapewniający komfortowe warunki ćwiczącym, pracownikom oraz gościom odwiedzającym centrum. 

Niestety, władze miasta Pruszkowa uzależniają podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego klub stanie się wieczystym użytkownikiem działki, od wykazania przez nasze stowarzyszenie posiadania środków finansowych na realizację budowy. Ponieważ klub jest organizacją non profit nie jest to proste, chociaż mamy realne szanse na uzyskanie kredytu inwestycyjnego. Chcielibyśmy także starać się pozyskać środki finansowe z dostępnych dotacji, ale nie mając prawa do rozporządzania nieruchomością, na której zostanie usytuowana inwestycja nie możemy skompletować dokumentów potrzebnych do przygotowania wniosków. 

Dlatego też podjęliśmy akcję gromadzenia środków na realizację inwestycji Mazowieckiego Centrum Karate Tradycyjnego, przeznaczając na ten cel część przychodów ze składek członkowskich.
 
Zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o wsparcie naszego projektu.
Chociaż wielu osobom wydaje się, że „porywamy się z motyką na słońce”, my jesteśmy przekonani, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Wszyscy, którzy zdecydują się nam  pomóc proszeni są o przekazanie środków finansowych na konto klubu.

NR 65 1020 1055 0000 9702 0135 4513
 z hasłem „ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ KARATE TRADYCYJNEGO”

Osoby i firmy, które miałyby dla nas inne propozycje wsparcia projektu budowy Mazowieckiego Centrum Karate Tradycyjnego prosimy o kontakt z biurem klubu:

-  e-mail:
-  mob. +48 504 215 537 lub +48 504 215 531 

 
Karate Klub Pruszków
ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków
Tel. 0 22 758 89 30 w.253
Tel.kom. 0 504 215 537
Tel. kom. 0 504 215 531
e-mail:
Copyright 2012 by Klub Karate Pruszków. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   
Nawigacja
 
 
Projekt: www.zaler.pl